Kategoria: szkolenie z norm

Wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw ISO 28000

Cel szkolenia: Celem usługi jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 28000:2007.Po wdrożeniu systemu ISO 28000 uczestnik będzie w stanie doprowadzić do optymalizacji procesów w łańcuchu dostaw, dzięki wprowadzeniu analizy ryzyka do zarządzania, identyfikacji punktów krytycznych i zagrożeń Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 28000, kadry […]