Kategoria: Bez kategorii

12 Cze
Segregacja Odpadów

Segregacja odpadów

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje na terenie całego kraju Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Zgodnie z tym systemem odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje: BIO (kolor brązowy), metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty), papier (kolor niebieski), szkło (kolor zielony), a także odpady zmieszane. Pomimo dostępności ogólnych wytycznych, wiele osób nadal […]

ISO 28000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw

ISO 28000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw Certyfikat ISO 28000 jest międzynarodową normą systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. ISO 28000 stanowi cenne ramy dla organizacji działających  lub opierających się na przemyśle logistycznym i pomaga zminimalizować ryzyko wystąpienia incydentów w systemie bezpieczeństwa. Czym zajmuje się norma ISO 28000? ISO 28000 określa wymagania dla systemu zarządzania […]

Mierniki na straży jakości

Mierniki jakości pozwalają określić cele oraz poziom ich realizacji, a także zainicjować działania zmierzające do poprawy jakości i satysfakcji pacjenta. Stosowanie mierników jakości, oprócz punktów odniesienia, jest źródłem do porównań między podobnymi podmiotami w celu weryfikacji i analizy wyników. Wśród mierników jakości są tzw. mierniki sprawności ochrony zdrowia – specyficzny zestaw wskaźników statystycznych, które mają wskazywać na skalę powodzenia polityki […]