Kategoria: Aktualności

21 Sty

Nowe zasady wydawania zleceń na wyroby medyczne

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555) a także w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 11.12.2019 r. Od 1 stycznia 2020 r. uproszczone zostały zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji […]

17 Sty

GO TO BRAND

GO TO BRAND Celem konkursu Go to brand jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych. Od 11 lutego 2020 r. do 11 marca 2020 r. będzie trwał nabór na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.  Maksymalna wysokość dofinansowania: 425 670 […]

15 Sty

Zmiany w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami

Przedsiębiorco -Nowy rok przyniósł sporo zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami. W dniu dzisiejszym  wspomnę o kwestiach, które uważam, że są najważniejsze. Od 1 stycznia karty przekazania odpadów i karty ewidencji należy wypełnić logując się na stronie BDO, W celu przekazania odpadów transportującemu należy wystawić elektronicznie kartę przekazania odpadu (KPO), którą trzeba wydrukować lub udostępnić […]

13 Sty

W roku 2020 Państwowa Inspekcja  Pracy planuje przeprowadzić 72 tys. Kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy, tak jak w poprzednim roku skupi się na zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy, zakładach o wysokiej skali zagrożeń oraz tych, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Działania mają polegać na ograniczaniu zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Kontroli mogą spodziewać się również branże, […]

07 Sty

Nowe zasady wydawania zleceń na wyroby medyczne

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555) a także w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 11.12.2019 r. Od 1 stycznia 2020 r. uproszczone zostały zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji […]

17 Gru

Atak cyberprzestępców na urząd gminy w Kościerzynie

Pod koniec listopada Urząd Gminy w Kościerzynie padł ofiarą cyberprzestępców.  Przestępcy używając złośliwego oprogramowania zaszyfrowali dane, a za ich odszyfrowanie zażądali okupu. W ostateczności dane udało się odzyskać z pomocą firmy zewnętrznej. Odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie strony internetowej urzędu ponosi kierownik jednostki (wójt). Do jego kompetencji należy zorganizowanie  pracy i zabezpieczenia informatycznego w taki sposób […]

04 Gru
zakres zadań lekarza

Nowe przepisy w sprawie zakresu zadań lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotne (Dz.U. 2019 poz. 2335) określa zakres zadań poszczególnych osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, zgodnie z ich kompetencjami zawodowymi i aktualną wiedzą medyczną. Nowe rozporządzenie wykonuje upoważnienie […]

03 Gru
gospodarka odpadami nowe przepisy 2020

Z początkiem 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany i obowiązki w zakresie gospodarki odpadami!

Z początkiem 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany i obowiązki w zakresie gospodarki odpadami, a nowością w gospodarce odpadami, która wzbudza najwięcej pytań i wątpliwości jest funkcjonowanie internetowej platformy Bazy Danych o Odpadach. Od 4 listopada istnieje możliwość zalogowania się do tzw. „środowiska testowego” BDO dla tych użytkowników, którzy przed 4 listopada uzyskali nr […]

27 Lis
zmiany w prawie decyzje środowiskowe

Zmiany w prawie dotyczące decyzji środowiskowych

Przedsiębiorco – zmieniają się wymogi dotyczące uzyskania decyzji środowiskowych. Warto zwrócić szczególną uwagę na 4 główne zmiany. Należą do nich: zaostrzone kryteria w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących miejsc przy składowaniu lub magazynowaniu odpadów, brak możliwości podziału ferm skutkujących omijaniem procedur środowiskowych czy też zaostrzenie wymogów dotyczących chowu lub hodowli zwierząt. Istotną zmianą […]

21 Lis
zmiany za nieprawidłowy transport odpadów

Od września 2019 roku zmiany za nieprawidłowy transport odpadów!

Przedsiębiorco-od 6 września 2019 roku zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 roku . W zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw sprecyzowano przepisy, które dotyczą naliczania opłat za naruszenie przepisów w tym zakresie a także nielegalnego transportu. Transport ten dotyczy m.in. samochodów bez dokumentów, które identyfikują przewożony odpad, pojazdów […]