Kategoria: Aktualności

25 Wrz
konkurs działanie 1.2

KONKURS W RAMACH RPO WSL 2014-2020 Działanie 1.2

Konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś priorytetowa:1. Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100 % Zakres pomocy: Na co można otrzymać dofinansowanie? Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Beneficjenci: Kto może składać wnioski? Przedsiębiorstwa Spółki […]

20 Wrz
akta pracowników

Rewolucja w aktach pracowników od 2019r.

Od 1 stycznia 2019 roku nastąpią ważne zmiany w zakresie czasu przechowywania akt pracowników. Resort pracy przygotowuje też zupełnie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. W aktach osobowych pracowników pojawi się dodatkowa, czwarta część. Działy kadr muszą przygotować się do zmian. Obowiązujące do tej pory rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej ma już 12 lat. Mimo […]

14 Wrz
szkolenie pełnomocnik koordynator

Szkolenie: Pełnomocnik/ Koordynator ds Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN- EN ISO 9001:2015.

Zapraszamy na szkolenie na Pełnomocnika / Koordynatora ds Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN- EN ISO 9001:2015. Termin szkolenia: 01.10.2018  godz. 8.00-14.00 Miejsce szkolenia: biuro AGM Zabrze  ul. Handlowa 2 Koszt szkolenia: 1200 netto Cel szkolenia: Uczestnik po zrealizowanej usłudze będzie znał podstawowe terminy i definicje w Systemie Zarządzania Jakością wg normy PN- EN ISO […]

13 Wrz
zbieraj zużyte baterie

Zużyte baterie lub świetlówki – gdzie oddać?

Zużyte baterie lub świetlówki – zastanawiasz się gdzie oddać? Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory można przekazać jedynie podmiotom uprawnionym do ich zbierania. A zatem przedsiębiorca może oddać odpady tylko zbierającemu zużyty sprzęt posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, które są przekazywane, i wpisanemu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa lub tzw. […]

29 Sie
ustawa o odpadach

ODPADY – co planuje rząd?

Trzy nowe rozporządzenia odpadowe – co planuje rząd? Projekty rozporządzeń odpadowych nakładają nowe obowiązki na podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów oraz w zakresie przetwarzania odpadów. 1 – Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów Określa szczegółowe wymagania co do prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania […]

23 Sie
wsparcie dla firm

Konkurs 3.3 RPO WS 2014-2020

Konkurs 3.3 RPO WS 2014-2020 Ruszył ostatni nabór na dotacje do zakupu i wdrożenia technologii, urządzeń komputerowych, różnorodnych systemów informatycznych w ramach w woj. śląskiego. Dotacja wynosi 45% wartości projektu netto (a na niektóre pozycje 50%). Wnioski można składać w terminie do 18.09.2018. Można nabywać wszelkie oprogramowania oraz urządzenia komputerowe. Wasza Firma jest potencjalnym beneficjentem. […]

22 Sie
odpad czy produkt uboczny

Nowinki z ochrony środowiska.

Czy produkt uboczny za pół roku będzie odpadem? „Milczące” uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, a więc wygasa 1 marca 2019 r.  Ustawa ta została ogłoszona 14.08.2018 […]

22 Sie
legalizacja urządzenia wodnego

Ile zapłacisz za legalizację urządzenia wodnego?

Legalizacja urządzenia wodnego. Termin opłaty i jakie koszty? Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. Jeżeli urządzenie będzie spełniać odpowiednie wymagania i dołączysz do wniosku właściwe dokumenty organ Wód Polskich może wydać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, ustalając jednocześnie obowiązek uiszczenia […]

13 Sie
zasady segregacji odpadów

Odpady – lepiej się nie pomylić!

Odpady opakowaniowe i opakowania wielomateriałowe – lepiej ich nie pomylić! Za sklasyfikowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych pod kodem 15 01 05 (opakowania wielomateriałowe) ich wytwórcy grożą kary grzywny. A zatem warto poznać różnicę między nimi. Różnica między zmieszanymi odpadami opakowaniowymi (kod odpadu 15 01 06) a odpadami z opakowań wielomateriałowych (kod odpadu 15 01 05) polega […]

07 Sie
kontrola uodo

Uwaga – fałszywi kontrolerzy UODO.

Uwaga!  Nowe przepisy RODO weszły niedawno, bo 25 maja br i już są sygnały, że pojawili się fałszywi kontrolerzy UODO. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotarły sygnały, że u przedsiębiorców pojawiają się osoby podające się za kontrolerów UODO. Prezes UODO informuje, że w najbliższym czasie będą miały miejsce kontrole i upoważnione do ich przeprowadzenia osoby będą pojawiać […]