Baza Usług Rozwojowych

19 sty
Baza usług rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych. Program na lata 2018-2021.

Baza Usług Rozwojowych, czyli ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych, dzięki którym instytucje, przedsiębiorcy i pracownicy mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Baza została stworzona w 2015 r., z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników.

W ramach projektu dla MŚP można uzyskać dofinansowanie na usługi doradcze i szkoleniowe nawet  80%.

Poziom i warunki dofinansowania jest zależny od przedsiębiorstwa.

MIKRO – dofinansowanie 80%

MAŁE   – dofinansowanie 70%

ŚREDNIE  – dofinansowanie 50%

Korzyści dla odbiorców usług:

 • Oszczędność czasu.
 • Szeroki wachlarz usług w jednym miejscu.
 • Zapewnienie porównywalności usług.
 • Uproszczenie procesu decyzyjnego.
 • Sprawdzenie dostawcy usług.
 • Możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na usługę.
 • Porównanie z innymi dostawcami, porównanie ofert.

NIE PRZEGAP OKAZJI!   Sprawdź u nas jakie dofinansowanie możesz uzyskać.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl