Baza Usług Rozwojowych – jak skorzystać?

25 kwi
baza usług rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych – jak skorzystać?

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna platforma, w której znajdziemy szeroką gamę ofert takich usług rozwojowych, jak kursy czy szkolenia. Każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca znajdzie tu coś dla siebie lub swoich pracowników. Wszystkie firmy oraz ich oferty przeszły przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pomyślną weryfikację jakości świadczonych usług.

Baza Usług Rozwojowych (dawniej Rejestr Usług Rozwojowych), dostępna pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, finansowana jest z Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Umożliwia znalezienie i otrzymanie dofinansowania kosztów uczestnictwa do 80% kwoty w zarejestrowanych w niej różnych usług rozwojowych takich jak: szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring, e-learning czy studia podyplomowe, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale nie tylko. Ponadto celem Bazy jest dostarczenie narzędzia firmom do prezentacji swojej oferty szerokiemu gronu odbiorców.

Chcesz skorzystać z dofinansowania? Oto co powinieneś zrobić

Zgłoś się do instytucji (np. AGM Konsutling), która zajmuje się poszukiwaniem takich szkoleń dostosowanych do Twoich potrzeb. Po odnalezieniu odpowiedniego dla Ciebie kursu lub szkolenia znajdującego się w bazie złożymy za Ciebie wniosek o dofinansowanie. Taki wniosek złożony zostanie w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy. Po podpisaniu umowy przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia na usługę z umowy poprzez portal Bazy Usług Rozwojowych.

Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia (lista firm znajduje się na stronie Bazy Usług Rozwojowych) i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie. Ważną informacją jest również to, że istnieje możliwość organizacji szkolenia również w formie zamkniętej, która dostosowana będzie w pełni do Państwa indywidualnych potrzeb. Wspólnie ustalimy szczegóły oraz datę szkolenia.

Procedury przyznawania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych różnią się dla każdego z województw, dlatego warto skontaktować się z nami i na wstępie zaznaczyć, gdzie Państwa firma jest zarejestrowana, abyś od razu mogli rozpocząć szczegółową procedurą wyszukiwania.

Jesteś przedsiębiorcą lub oferujesz usługi i chcesz się znaleźć w Bazie Usług Rozwojowych?

 Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Nawet jednoosobowa firma, jeśli tylko świadczy usługi w zakresie edukacji i rozwoju, może znaleźć się w Bazie. Wystarczy wejść na stronę https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i założyć konto. Później zakładamy profil i zarządzamy oferowanymi przez nas usługami rozwojowymi. Istnieją dwie możliwości stworzenia profili – pierwszy to „Uczestnik instytucjonalny”, który przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców/pracodawców, którzy chcą delegować swych pracowników do udziału w wybranej usłudze. Profil drugi to „Podmiot świadczący usługę rozwojową” przeznaczony wyłącznie dla użytkowników, którzy zamierzają rejestrować usługi rozwojowe. Utworzenie profilu wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów określonych w karcie podmiotu. Założenie profilu umożliwia: rejestrację usług rozwojowych i ocenę usługi po jej zakończeniu. W ramach naszej działalności pomagamy i rejestrujemy firmy w Bazie Usług Rozwojowych.

Bazie Usług Rozwojowych zmienia rzeczywistość na lepsze

Każda firma, która spełnia określone warunki, nawet jeśli nie oferuje usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, może zarejestrować się wraz z ofertą w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki temu firma będzie miała możliwość prezentacji swojej oferty szkoleniowej szerokiemu gronu odbiorców.

Baza Usług Rozwojowych to nieograniczone możliwości szkoleniowe. Dzięki dofinansowaniu pracodawca wie, że w 100% zyska, a nie straci. Jak wynika z Bilansu Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jedynie 25% pracodawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw szkoli swoich pracowników. To ogromna możliwość zmiany. Dodatkowo ocena szkoleń i usług doradczych tworzy ranking rzetelnych i najlepszych firm szkoleniowych.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl