Atak cyberprzestępców na urząd gminy w Kościerzynie

17 gru
atak cyberprzestępców na urząd

Atak cyberprzestępców na urząd gminy w Kościerzynie

Pod koniec listopada Urząd Gminy w Kościerzynie padł ofiarą cyberprzestępców.  Przestępcy używając złośliwego oprogramowania zaszyfrowali dane, a za ich odszyfrowanie zażądali okupu. W ostateczności dane udało się odzyskać z pomocą firmy zewnętrznej.

Odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie strony internetowej urzędu ponosi kierownik jednostki (wójt). Do jego kompetencji należy zorganizowanie  pracy i zabezpieczenia informatycznego w taki sposób aby było one skuteczne.
W powyższej sytuacji RODO przewiduje szereg tzw. uprawnień naprawczych, z których może skorzystać Prezes UODO – zastosowanie środków naprawczych w związku z niewłaściwym zabezpieczeniem strony internetowej urzędu. Prezes UODO może także nałożyć administracyjną karę pieniężną, maksymalnie do 100 tys. złotych.

Inną płaszczyzną sprawy jest sytuacja osób, którym cyberatak i trudności techniczne mogły uniemożliwić załatwienie sprawy w urzędzie, w związku z czym poniosły szkodę majątkową lub niemajątkową. Osoby te zgodnie z artykułem 79 RODO – mają  Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.

Jako firma konsultingowa oferujemy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia danych poprzez szereg procesów, instrukcji oraz polityk w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl