Doradztwo techniczne w zakresie spawalnictwa

Doradztwo techniczne dla spawalnictwa jest jednym z kluczowych aspektów związanych z branżą spawalniczą. Organizowane przez nas szkolenia każdorazowo potwierdzone są certyfikatami ich ukończenia, natomiast wszelkie posiadane już certyfikaty weryfikujemy na życzenie Klientów.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, oferujemy kompetentne usługi pozwalające sprostać poniższym wymaganiom:

  1. Przegląd projektu / umowy zgodnie z normą PN-EN ISO 3834 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.
  2. Nadzór nad realizacją prac spawalniczych zgodnie z normą PN-EN ISO 14731 – Nadzorowanie spawania – Zadania i odpowiedzialność; w zakresie kompetencji Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE.
  3. Opracowanie Technologicznych Instrukcji Spawania WPS zgodnie z normą PN-EN ISO 15609.
  4. Przygotowanie i nadzór nad pracami dotyczącymi kwalifikowania technologii spawania WPQR zgodnie z normą PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO 15612, PN-EN ISO 15613, PN-EN ISO 15614 oraz według innych wytycznych, np. niemiecki DVS 1702. Prowadzone procesy są oparte na ścisłej współpracy z kompetentnymi laboratoriami i jednostkami certyfikującymi, posiadającymi akredytację i notyfikację.
  5. Szkolenia spawaczy.
  6. Organizowanie kursów spawacza, egzaminowanie spawaczy zgodnie z normą PN-EN 287-1 i PN-EN ISO 9606.
  7. Weryfikacja świadectw egzaminu spawacza zgodnie z normą PN-EN 287-1 i PN-EN ISO 9606.
  8. Konsultacje techniczne (dobór metody spawania i urządzenia, oprzyrządowanie, przeciwodkształcenia, materiały dodatkowe do spawania itp.).