Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych, czyli ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Baza została stworzona w 2015 r., przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, zastępując dotychczasową, największą wyszukiwarkę usług szkoleniowych – „Inwestycja w Kadry”. Głównym założeniem bazy jest możliwość swobodnego wyboru podmiotu, z którym dany przedsiębiorca przeprowadzi proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników. Jednocześnie w bazie w prosty i szybki sposób przedsiębiorca może wyszukać usługę rozwojową, która spełni jego oczekiwania.

Baza zapewnia użytkownikom wiele funkcjonalności, w tym m.in.:

  • powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca lub osoba prywatna mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb,
  • oferuje użytkownikom, którzy nie znajdą odpowiadającej im usługi, możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na ich potrzeby,
  • stwarza użytkownikom możliwość oceny usług, z których korzystali.

Charakter usług oferowanych przez Bazę usług rozwojowych może być zarówno komercyjny, jak i refundowany z Funduszy Europejskich. Wartość dofinansowania jest indywidualna dla każdego województwa, a także jest zależna m.in. od:

  • wielkości przedsiębiorstwa;
  • profilu prowadzonej działalności;
  • puli wykorzystanej pomocy de minimis.

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM jest zarejestrowane w bazie usług rozwojowych, gdzie oferuje swoje usługi zarówno szkoleniowe, jak i doradcze.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kartami usług w bazie usług rozwojowych:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt telefoniczny:

Dział Marketingu

Alicja Iwan

tel. 662 230 867