Obowiązki recyklerów

19 Wrz
Obowiązki recyklerów

Obowiązki recyklerów

1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dotyczące obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego wśród przedsiębiorców.

Wskazany obowiązek dotyczy przedsiębiorców :

prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPR i DPO , posiadają pozwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z art.41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku , pozwalające na odzysk odpadów o masie powyżej 400 Mg,
eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrz-wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych wystawiających dokumenty EDPR lub EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrz-wspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie powyżej 400 Mg.
Audyt może przeprowadzić akredytowany weryfikator środowiskowy – o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dn. 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) [Dz.U.UE.L.2009.342.1 z późn. zm.].

Pierwszy audyt powinien zostać przeprowadzony do 30 kwietnia 2017 roku za rok sprawozdawczy 2016.

W związku z powyższym oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu przedsiębiorstwa do takiego audytu, obejmującą m.in. weryfikacje decyzji administracyjnych, przegląd instalacji, klasyfikację i ewidencję odpadów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Środowiska:

Jolanta Marciszewska

tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 608 529 035

srodowiskoagm@agm-konsulting.pl

 

Marcin Kuszaj

tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 795 456 337

srodowisko@agm-konsulting.pl