METALIKS Sp. z o.o.Rybnik

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Wykonywanie robót górniczych, podziemnych, naziemnych oraz remontów urządzeń górniczych