Kontakt

kontakt AGM

Kontakt

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM
42-674 Zbrosławice
ul. Morcinka 14

Biuro / adres do korespondencji:
41-807 Zabrze
ul. Handlowa 2
(ZM Bumar Mikulczyce)
tel./fax: +48 32 331 61 76

e-mail: agm@agm-konsulting.pl

AGM kod QR

Konsultanci

oraz pozostali Konsultanci AGM

Dział Marketingu

Helena Wloka
– Kierownik biura
tel.: +48 32 272 80 80
tel.: +48 795 456 336
hwloka@agm-konsulting.pl
Alicja Iwan
tel.: +48 32 230 93 98
tel.: +48 662 230 867
aiwan@agm-konsulting.pl
Marzena Malinkiewicz – Zastępca kierownika
tel.: +48 32 726 55 35
tel.: +48 608 153 413
mmalinkiewicz@agm-konsulting.pl
Nina Olczyk
tel.: +48 32 230 93 98
tel.: +48 608 527 675
nolczyk@agm-konsulting.pl
Monika Cieniawa
tel.: +48 32 330 07 65
tel.: +48 795 457 479
mcieniawa@agm-konsulting.pl

Dział Środowiska

  Marcin Kuszaj
tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 795 456 337
mkuszaj@agm-konsulting.pl
Adrianna Herdzin-Stodółka
tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 787 091 083
astodolka@agm-konsulting.pl
Elżbieta Liszka
tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 608 529 035
eliszka@agm-konsulting.pl

Dział Dotacji

Analitycy finansowi oraz liderzy projektu na indywidualne zlecenie.

Dział BHP / Obsługa kadr

Jagoda Ślifirska- Muszik
tel.: + 48 32 726 54 71
tel.: +48 662 218 087
jmuszik@agm-konsulting.pl
Karolina Buchalik
tel.: + 48 32 726 54 71
tel.: +48 662 230 848
kbuchalik@agm-konsulting.pl

Dział Dokumentacji

Jolanta Pawłowska
– Kierownik działu

tel.: +48 32 726 54 71
tel.: +48 602  661 395
jpawlowska@agm-konsulting.pl
  Barbara Gomółka
tel.: +48 32 726 54 71
tel.: +48 602 661 395
bgomolka@agm-konsulting.pl
Jacek Wieczorek
tel.: +48 32 726 54 71
tel.: +48 662 106 376
jwieczorek@agm-konsulting.pl
Magdalena Ołowska
tel.: +48 32 726 54 71
tel.: +48 602  661 395
molowska@agm-konsulting.pl

Dział Bezpieczeństwo Informacji / RODO

Anna Radziuk
tel.: +48 32 331 61 76
tel.: +48 539 734 141
aradziuk@agm-konsulting.pl

Skontaktuj się z nami

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl